• تخصص: فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی چشم

متخصص چشم پزشکی، فلوی فوق تخصصی قرنیه و سگمان قدامی چشم
اصلاح عیوب انکساری چشم به روش لیزیک و پی آر کی، پیوند قرنیه، جراحی کاتاراکت، گلوکوم و لنزهای داخل چشمی فیکیک، کراس لینکینگ