۱-مشاور رایگان

واحد بیماران بین الملل در مرکز درمانی نویددیدگان خدمات مشاوره ای در زمینه های
بررسی پرونده پزشکی متقاضی در زمینه  های مختلف چشم پزشکی در قبل از ورود به ایران و در زمان ورود به ایران را انجام می دهد

 

 

 

 

 

 

۲- چکاب اولیه در زمینه های تشخیصی

واحد بیماران بین الملل در مرکز درمانی نویددیدگان برای رفاه حال بیمار خدمات کلینیکی برای چکاب اول و مشخص شدن قیمت های درمان را انجام می دهد

 

 

 

۳-نوبت درمان:

واحد بیماران بین الملل در مرکز درمانی نویددیدگان ارائه نوبت از پزشکان متخصص به صورت غیر حضوری و از طریق وب سایت و شماره تماس دارد

 

 

 

 

۴- پذیرش  تا ترخیص و فالو آپ  در مرکز

واحد بیماران بین الملل بیمار را از بدو ورود تا ترخیص و ادامه در مرکزدرمانی نویددیدگان در سایه خدمات واحد قرار میدهد

 

 

 

 

 

 

 

۵-همراهی مترجم هم زبان

واحد بیماران بین الملل مرکز درمانی نویددیدگان مترجم  عربی و انگلیسی جهت همراهی میهمان خارجی و انجام اموری از قبیل استقبال و همراهی میهمانان در طول دوران دریافت خدمات و بدرقه آنها را فراهم میسازد

 

۶-ترانسفر مخصوص پزشکی

واحد بیماران بین الملل مرکز درمانی نویددیدگان  برای بیماران در زمان  های لازم ترانسفر با آمبولانس تا لب مرزها یا سواری های مناسب را فراهم میسازد

 

۷– ارایه خدمات در دوره پس از درمان

بعد از درمان و خروج مسافر از ایران خدمات درمانی به اتمام نمی رسد و گردشگر سلامت از طریق ارتباط با واحد بیماران بین الملل مرکز درمانی نویددیدگان خدمات پس از درمان را می گیرد

 

 

 

 

 

 

 

با پر کردن این فرم می توانیم برای معالجه شما مشورت کنیم. مشاوران ما به بررسی فرم شما می پردازند و به زودی با شما تماس می گیرند

فرم درخواست