جراحی کراس لینکینگ

در موارد خفیف و یا در مراحل اولیه قوز قرنیه، استفاده از عینک های طبی می تواند باعث اصلاح آستیگماتیسم شود. در سالیان اخیر عمل جراحی cross-linking تنها روشی است که می تواند پیشرفت قوز قرنیه را متوقف کند. در این عمل جراحی با ایجاد پیوند های عرضی بیشتر در بافت کلاژن قرنیه با استفاده از ریبوفلاوین، استحکام قرنیه بیشترمی شود. پیوندهای عرضی در قرنیه مانند قلاب عمل کرده و مسئول جلوگیری از بیرون زدگی و زاویه دار شدن و نامنظم شدن قرنیه هستند. این عمل جراحی حدود یک ساعت طول می کشد. ر حین عمل پس از برداشتن اپیتلیوم قرنیه (لایه نازک سطح قرنیه)، قطره چشمی ریبوفلاوین حساس به نور در داخل قرنیه ریخته شده و سپس به وسیله اشعه ماوراءبنفش فعال می شوند.
این عمل موثر و ایمن بوده و در عرض چند سالی که در دنیا انجام شده نیاز به تکرار نداشته است.

 

 

 

 

با پر کردن این فرم می توانیم برای معالجه شما مشورت کنیم. مشاوران ما به بررسی فرم شما می پردازند و به زودی با شما تماس می گیرند

فرم درخواست