بررسی حساسیت کنتراست

 

اساس تست حساسیت کنتراست یا contrast sensitivity  بررسی میزان قدرت چشم برای تشخیص یک جسم بر روی یک زمینه است.
هرچه رنگ و شکل جسم هدف و زمینه به یکدیگر نزدیک تر باشند، تشخیص این دو از یک دیگر مشکل تر است. در این تست از اشیای مختلف برروی زمینه های متفاوت استفاده می شود. کاهش حساسیت کنتراست در بسیاری از بیماری های چشمی مانند بیماری های قرنیه، آب مروارید و بیماری های دژنراتیو شبکیه دیده می شود.

 

 

 

 

 

 

با پر کردن این فرم می توانیم برای معالجه شما مشورت کنیم. مشاوران ما به بررسی فرم شما می پردازند و به زودی با شما تماس می گیرند

فرم درخواست