دکتر حمید خاکشور
متخصص چشم پزشکی
دکتر امیرحسین وجدانی
فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی چشم
دکتر آرمین همتی
فلوشیپ شبکیه (ویتره و رتین)
دکتر حسین محمدنژاد
فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی چشم
دکتر فاطمه سبزی
فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی چشم
دکتر لادن صفاریان
فلوشیپ استرابیسم و جراحی زیبایی متخصص جراحی و بیماری های چشم
دکتر خاطره تقی زاده
متخصص چشم پزشکی
دکتر الیاس شمسی
متخصص چشم پزشکی
دکتر تکتم حلمی
فلوشیپ شبکیه (ویتره و رتین)